Vinarstvo Lisjak

Na kratko | Short

Vizija je usmerjena v ohranitev tradicije in strmenju k še boljši kakovosti naše žlahtne kapljice.


Vision of our winery Lisjak is aimed at preserving tradition and striving for an even better quality of our wines.


Nakup. Buy.

 

Leto 1730 se je zapisalo kot začetek zgodbe o kmetiji Lisjak, po domače Ivančevi kmetiji. Iz roda v rod Ivančevi mlajšim rodovom predajamo svoje izkušnje in ljubezen do slovenske zemlje. Vztrajno in marljivo skrbimo za razvoj kmetije in s tem tudi omogočamo njeno rast. Danes naša kmetija obsega nekaj več kot 25 hektarjev. Trte rdeče in bele sorte se razprostirajo na 15hektarjih, na odličnih sončnih, južnih legah. Posebej ponosni smo na trti žlahtne dediščine Vipavske doline – pinelo in zelen. Od leta 2008 po klasični metodi pridelujemo tudi extra brut penino.

 

 

 

 

The year 1730 was recorded as the beginning of the story of the Lisjak winery, known as Ivančeva farm. From generation to generation we give our experiences and love to the Slovenian earth. We persistently and diligently take care of the development of the winery. Today our farm covers over 25 hectares. Our vineryards extend over 15 hectares in excellent sunny, southern positions. We are especially proud of autochthonous grape from the Vipava valley - Pinela and Zelen. Since 2008 we also produces extra brut sparkling wine by the traditional method.